Thiệp tình bạn - 09-FS03

5,000 đ

  • Thiệp tình bạn - Thiệp Grey
  • Kích thước: 9x9cm
  • Mỗi thiệp kèm theo 1 chiếc phong bì
  • Mặt trong thiệp để trắng để ghi lời chúc

Friends are forever - Thiệp giấy Kraft TP10

11,000 đ

  • Thiệp tình bạn - Thiệp Greenwood giấy Kraft
  • Kích thước: 10.5x15cm
  • Chất liệu: Giấy Kraft thân thiệp với môi trường
  • Mỗi thiệp kèm theo 1 chiếc phong bì
  • Mặt trong thiệp để trắng để ghi lời chúc

Good Friend - Greenwood BFS01

23,000 đ

Blank inside
Size: 16x24cm